Czy suplementy wyrównują skórę i spłycają zmarszczki???

Suplementy diety zawierające antyoksydanty, aminokwasy, minerały i witaminy wyrównują skórę oraz spłycają zmarszczki

Różne nutraceutyki – suplementy diety, których spożycie przynosi większe korzyści zdrowotne i terapeutyczne, niż te wynikające z normalnej diety, bezspornie mają właściwości zapobiegające starzeniu się skóry. Jednakże w unijnej Europie nie ma dobrego dla naukowego badania tego powszechnie znanego faktu. Robią to Amerykanie, którym świadomość zdrowotną i potrzebę profilaktyki dość brutalnie pomagał przyswoić przez pół wieku tamtejszy system opieki zdrowotnej. Ale przede wszystkim czynią to Azjaci, gdyż wyrasta to z ich tradycji, w której możni ludzi nie płacili nadwornemu lekarzowi, za to wyzdrowieją, tylko za to, że nie chorują.

Chcemy pokazać Czytelnikom wnioski z badania naukowców z Uniwersytetu w Bangkoku. Są to nader cenne badania, gdyż przeprowadzone przez uczelnię państwową, nie sponsorowane i wskazujące na żadne konkretne produkty. Ich celem było ewentualne potwierdzenie przeciwzmarszczkowego tylko działania doustnych suplementów diety zawierających antyoksydanty, aminokwasy, minerały i witaminy A,C,D i E. W badaniu uczestniczyło 60 kobiet starannie wyselekcjonowanych kobiet w wieku 35-60 lat, które ściśle zobowiązały się nie stosować w okresie eksperymentów żadnych preparatów kosmetycznych i nie korzystać z żadnych zabiegów.

30 kobiet zażywało więc pod kontrolą nie nazwane marką kompleksy suplementów diety, natomiast pozostałe 30 kobiet placebo. I tak dwa razy dziennie przez okres 12 tygodni.
Głębokość zmarszczek mierzona była za pomocą urządzeń wykonujących topografię powierzchni skóry i oceniających w sposób ściśle obiektywny ogólny jej stan. Mierzono zarówno głębokość, jak i długość zmarszczek. Określano również poziom wysuszenia skóry za pomocą folii zbierającej sebum. Identycznie, jak ocenia się wpływ na skórę kosmetyków.

Głębokość zmarszczek mierzono w 4, 8 oraz 12 tygodniu doświadczenia.

Różnice w poprawie wyglądu skóry zostały określone statystycznie na podstawie testu „ t”, natomiast satysfakcję ochotniczek zmierzono poprzez test chi-kwadrat.

Fot. nr 1 Głębokość zmarszczek zmierzona wśród ochotniczek zażywających suplementy diety. Fotografie przedstawiają: a) grupę kontrolną, b) 4 tydzień badania, c) 8 tydzień badania, d) 12 tydzień badania.


Fot. nr 2 Głębokość zmarszczek zmierzona wśród ochotniczek zażywających placebo. Fotografie przedstawiają: a) grupę kontrolną, b) 4 tydzień badania, c) 8 tydzień badania, d) 12 tydzień badania.

W 12 tygodniu badania głębokość zmarszczek w grupie stosującej suplementy diety uległa zmniejszeniu o 21,2%, natomiast w grupie kontrolnej 1,7%.

Ryc. nr 1 Różnice w głębokości zmarszczek w grupie kontrolnej oraz w 12 tygodniu badania. Słupek ciemniejszy-grupa kobiet zażywających suplementy, słupek jaśniejszy-grupa kobiet zażywających placebo.

Jest to kolejny dowód naukowy wskazujący na celowość suplementowania się antyoksydantami, aminokwasami, minerałami oraz witaminami A,C,D i E – już tylko po to, by poprawić strukturę skóry i wyrównywać zmarszczki.

Jakkolwiek badanie to nie wskazywało na żadne konkretne produkty, to pasuje jak ulał do oferty suplementacyjnej Colway:

– Witamina C-olway, mająca opinię jednej z najlepszych w tej grupie towarowej na świecie,

– Colvita, kultowy już kompleks aminokwasowo-algowo-witaminowy,

– Colamid, najbardziej naturalny z wyobrażalnych zbiór aminokwasów i minerałów z dodatkiem witaminy D.